Strona główna1 » O produkcie

O produkcie

SpyPhone to oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym, pozwalające w pełni monitorować, to co się na nim dzieje, w sposób zdalny i niewykrywalny dla jego użytkownika. Rejestruje ono wszystkie operacje wykonywane w telefonie i przesyła informacje o nich osobie monitorującej. Na rynku istnieje wiele programów tego typu, które można podzielić w zależności od systemu operacyjnego telefonu, z którym są kompatybilne i możliwości. Poniżej znajdziecie Państwo opis wszystkich funkcji. Różne wersje programu, pracujące na różnych systemach operacyjnych będą posiadały różne ich kombinacje.

  
  NASŁUCH ROZMÓW NA ŻYWO

Numer nadzorujący może nasłuchiwać na żywo rozmowy prowadzone na telefonie z oprogramowaniem SpyPhone.

 

Gdy ktoś zadzwoni na telefon z zainstalowanym programem SpyPhone lub wykona z niego połączenie, na wcześniej zaprogramowany numer nadzorujący, wysyłana jest wiadomość z informacją o tym zdarzeniu. Jest ona niewidoczna na telefonie monitorowanym i zawiera numer na jaki/z jakiego nastąpiło połączenie. Pozwala to podjąć decyzję, czy chcemy dowiedzieć się o czym rozmawia posiadacz telefonu monitorowanego z drugą osobą. W przypadku gdy będziemy chcieli poznać treść tej rozmowy, wystarczy wybrać numer tego telefonu z telefonu nadzorującego. Połączenie zostanie dyskretnie odebrane i będzie można usłyszeć obydwie dyskutujące ze sobą strony. Tego typu połączenia nie są w żaden sposób rejestrowane w telefonie z zainstalowanym programem.


 

 

 

 


  NASŁUCH OTOCZENIA NA ŻYWO
Numer nadzorujący może nasłuchiwać bezpośrednie otoczenie, w którym znajduje się monitorowany telefon.
 

Telefon z zainstalowanym programem SpyPhone, po otrzymaniu połączenia od numeru uprzywilejowanego, w momencie kiedy jest w stanie spoczynku i nikt z niego w danej chwili nie korzysta, natychmiast odbiera to połączenie, aktywuje mikrofon i zaczyna pracować jako podsłuch GSM. Połączenie to nie jest w żaden sposób rejestrowane, ani sygnalizowane. Tylko Ty o nim wiesz. W trakcie jego trwania możesz nasłuchiwać otoczenie telefonu monitorowanego, np. rozmowy prowadzone w jego pobliżu. Czułość mikrofonu pozwala na rejestrowanie dźwięku w odległości do 5 m od aparatu (w zależności od modelu telefonu). Połączenie takie jest automatycznie rozłączane, gdy ktoś wzbudzi telefon monitorowany (będzie próbował coś sprawdzić, zadzwonić, wysłać SMS itp.).
 

Tylko u nas! Możliwość wzmocnienia mikrofonu w monitorowanym telefonie (-20/-23 dB). Dzięki temu efektywny zasięg urządzenia będzie znacznie większy, a sam dźwięk, czy mowa wyraźniejsze. O szczegóły zapytaj naszego sprzedawcę.

 


 

 

 

   NAGRYWANIE ROZMÓW
Funkcja daje możliwość nagrywania rozmów prowadzonych z telefonu oraz późniejsze wysyłanie zebranych materiałów na e-mail lub serwer.
 

Telefon SpyPhone automatycznie nagrywa wszystkie wychodzące, jak i przychodzące rozmowy telefoniczne. Po zarejestrowaniu nagrania plik z rozmową przesyłany jest na wcześniej skonfigurowany adres e-mail lub serwer. Nagrania będą kompletne ponieważ oprogramowanie rejestruje dźwięk od pierwszej sekundy, aż do samego końca połączenia. Nie utracisz ani jednego cennego słowa! Każdy wpis z nagraniem zawiera czas rozpoczęcia danej rozmowy, czas trwania oraz numer telefonu na jaki lub z jakiego nawiązano połączenie. Funkcja jest w 100% dyskretna, realizowana na zasadzie połączeń GPRS. Dla korzystania z niej telefon z programem SpyPhone może być abonamentowy lub prepaid.


 


 

 

 

 


  NAGRYWANIE OTOCZENIA
Funkcja daje możliwość nagrywania dźwięków w bezpośrednim otoczeniu telefonu oraz późniejsze wysyłanie zebranych materiałów na e-mail lub serwer.

 

Po otrzymaniu od numeru nadzorującego specjalnej komendy SMS lub po kliknięciu przycisku na platformie www, telefon z zainstalowanym programem SpyPhone w dyskretny sposób rozpoczyna nagrywanie dźwięków ze swojego otoczenia przez zadany czas, po czym plik z takim nagraniem wysyła na zaprogramowany adres e-mail lub serwer. Czułość mikrofonu pozwala na nagranie otoczenia w odległości do 5 m od telefonu. Rejestrowanie jest automatycznie przerywane, gdy ktoś wzbudzi telefon monitorowany (będzie próbował coś sprawdzić, zadzwonić, wysłać SMS itp.).


 

 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI SMS
Funkcja monitoruje wysyłane i odbierane wiadomości SMS.
 

Otrzymasz kopie wszystkich wysyłanych i odbieranych wiadomości SMS na monitorowanym telefonie. Będą one przesyłane przez internet na serwer lub e-mail albo przekazywane pojedynczo na telefon nadzorujący. Każdy opatrzony jest numerem telefonu oraz datą i godziną wysłania/otrzymania. Funkcja nie pozostawia żadnych śladów na telefonie monitorowanym.


 

 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI MMS
Funkcja monitoruje wysyłane i odbierane wiadomości MMS.
 

Otrzymasz kopie wszystkich wysyłanych i odbieranych wiadomości MMS na monitorowanym telefonie. Będą one przesyłane przez internet na serwer lub e-mail. Każdy opatrzony jest numerem telefonu oraz datą i godziną wysłania/otrzymania. Funkcja nie pozostawia żadnych śladów na telefonie monitorowanym.

 

 

 

@  WIADOMOŚCI E-MAIL
Przesyłanie wszystkich wiadomości odbieranych i wychodzących z monitorowanego telefonu na zdefiniowaną skrzynkę pocztową lub serwer.
 

Otrzymasz kopie wszystkich odbieranych i wysyłanych za pomocą domyślnego programu pocztowego wiadomości e-mail wraz z datą i godziną odebrania/wysłania i adresem, bez załączników.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATORY I SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE
Funkcja ta monitoruje treści wpisywane w popularnych komunikatorach oraz na portalach społecznościowych.
 

Na adres email lub serwer będą spływały kopie wszystkich wiadomości odbieranych i wysyłanych za pomocą komunikatorów. Obsługiwane są najpopularniejsze programy – Facebook, Skype, LINE, iMessage, WhatsApp. Wszystkie wpisy są opatrzone datą i godziną.

  
 

 

 

 

 


  LISTA WYKONYWANYCH POŁĄCZEŃ
Przesyłanie wszystkich informacji na temat połączeń przychodzących i wychodzących.
 

Każde połączenie wykonane lub odebrane na telefonie monitorowanym zostanie zapisane wraz z datą, godziną, czasem trwania, numerem telefonu i nazwą przyporządkowaną w książce telefonu monitorowanego, jeśli taka istnieje. Następnie dane te będą wysłane na adres mailowy lub serwer, do których dostęp otrzymasz przy zakupie programu.


 

 

 

 

   KONTAKTY
Wgląd w aktualne oraz dodawane kontakty.
 

Funkcja ta monitoruje książkę telefoniczną w telefonie z zainstalowanym programem SpyPhone. Dzięki temu wszystkie numery telefonów z połączeń (telefonicznych, SMS, MMS) będą miały przypisaną nazwę zaczerpniętą z kontaktów (jeśli takowa istnieje). Niektóre systemy operacyjne pozwalają również na wgląd w całą książkę adresową. 

 

 

 

 


  KONTROLA POŁOŻENIA GPS
Uzyskanie bardzo dokładnych informacji o aktualnym położeniu geograficznym monitorowanego telefonu.
 

Program umożliwia uzyskanie dokładnej lokalizacji telefonu, który ma wbudowany odbiornik GPS. Funkcja działa automatycznie, wysyłając pozycję co zdefiniowany czas lub na żądanie – po wysłaniu komendy o określonej treści z telefonu nadzorującego. Dane wysyłane są przez internet na serwer, e-mail lub SMS’em na telefon, z którego wysłane było polecenie. Połączenie to nie jest w żaden sposób rejestrowane. Tylko ty o nim wiesz. Funkcja współpracuje z Google Maps i podaje link do mapy oraz długość i szerokość geograficzną. 

 

 

 

   MONITORING ZDJĘĆ
Przesyłanie wszystkich zdjęć zrobionych telefonem monitorowanym przez jego użytkownika oraz zdjęć wykonanych na żądanie.
 

Kopie wszystkich zdjęć zrobionych aparatem wbudowanym w telefon z programem SpyPhone zostaną przesłane kilka chwil po ich zrobieniu. Niektóre wersje programu pozwalają również zdalnie wymusić na telefonie monitorowanym zrobienie zdjęcia poprzez wysłanie z numeru nadzorującego odpowiedniego polecenia SMS. Zdjęcia wysyłane są przez internet na serwer lub na podany adres e-mail. Dzięki temu możemy dowiedzieć się np. gdzie jest osoba korzystająca z tego telefonu i z kim. W połączeniu z dokładną pozycją GPS daje to pełny obraz miejsca jej pobytu.

 

 

 

 

 

 


  NAGRANIA VIDEO
Przesyłanie wszystkich filmów nakręconych monitorowanym telefonem.
 

Kopie wszystkich filmów nakręconych aparatem wbudowanym w telefon z programem SpyPhone zostaną przesłane kilka chwil po ich zrobieniu. Wysyłane są przez internet na serwer lub na podany adres e-mail.


 

 

 

 

 


  NAGRANIA AUDIO
Przesyłanie wszystkich nagrań audio zarejestrowanych dyktafonem w monitorowanym telefonie.
 

Kopie wszystkich nagrań audio zarejestrowanych dyktafonem w telefonie z programem SpyPhone zostaną przesłane kilka chwil po ich zrobieniu. Wysyłane są przez internet na serwer lub na podany adres e-mail.

 

 

 

 

 

 


  PRZEGLĄDANE STRONY WWW
Funkcja monitoruje przeglądane w telefonie strony www.
 

Na serwerze automatycznie kopiowana jest historia stron przeglądanych w przeglądarce domyślnej telefonu monitorowanego wraz z nazwą, adresem, datą i godziną wejścia. Lista odwiedzanych stron www jest odświeżana na bieżąco.

 

 

 

 

 

 


  ZAKŁADKI PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ
Funkcja umożliwia zbieranie informacji o zapisanych zakładkach w przeglądarce internetowej.
 

Program automatycznie monitoruje zakładki zapisane w domyślnej przeglądarce telefonu monitorowanego, kopiuje na bieżąco każdą nowo zapamiętaną w ulubionych i przesyła tę informację na serwer. Dane opatrzone są nazwą oraz adresem strony.


 

 

 

  

 


  ZAINSTALOWANE APLIKACJE
Kontrola pobranych oraz zainstalowanych aplikacji.
 

Dzięki SpyPhone będziesz mógł się dowiedzieć jakie aplikacje aktualnie są zainstalowane i uruchomione na telefonie monitorowanym. Na liście znajdzie się także każdy nowo zainstalowany program. Wszystkie wpisy zawierają nazwę programu, datę instalacji, ikonę, wersję oraz wielkość pliku.


 

 

 

 

 
 

NOTATKI
Wgląd w notatki na monitorowanym telefonie.
 

Na serwer trafiają kopie wszystkich notatek sporządzonych na telefonie monitorowanym przy pomocy domyślnej aplikacji systemowej.

 

 

 

 

 

 


  KALENDARZ
Wgląd we wszystkie dane znajdujące się w kalendarzu, takie jak: zaplanowane spotkania, przypomnienia, notatki, uroczystości, rocznice.
 

Z łatwością możesz poznać plany i rozkład zajęć osoby korzystającej z telefonu monitorowanego. Wszystkie wpisy wprowadzone do kalendarza, zdarzenia, spotkania, czy przypomnienia, automatycznie zostaną skopiowane i wysłane na serwer wraz z ustawionymi parametrami tych zdarzeń.

 

 

 

 

 

 


  FAŁSZYWY SMS
Wysłanie wiadomości SMS o zadanej treści z telefonu SpyPhone na dowolny numer w dyskretny sposób.
 

Ta ciekawa funkcja pozwoli zdalnie wysłać wiadomość SMS o dowolnej treści z telefonu monitorowanego na dowolny numer, bez wiedzy użytkownika tego telefonu. Wystarczy z numeru nadzorującego wysłać specjalną komendę. U odbiorcy takiej wiadomości nie ma żadnych śladów, że jest ona napisana przez osobę trzecią.

 

 

 

 

 

 


  KONTROLA SMS
Pozwala filtrować i zdalnie kasować wiadomości SMS, jakie przychodzą na telefon monitorowany, w zależności od ich treści.
 

Możemy w telefonie monitorowanym zdalnie zaprogramować specjalne frazy. Jeśli na ten telefon przyjdzie SMS z dowolnego numeru, a w jego treści znajdzie się zaprogramowana przez nas fraza, to zanim zostanie on pokazany użytkownikowi telefonu, zostanie bez śladu skasowany.

 

 

 

 

 

 
 

FILTR NUMERÓW
Ogranicza przepływ danych i ułatwia ich analizę.
 

W celu zminimalizowania ilości zbędnych danych przesyłanych na serwer możemy ustawić rodzaj numerów (zastrzeżone, istniejące w książce, nieistniejące w książce itp.) lub wpisać tylko kilka konkretnych numerów, które nas interesują. Dzięki temu będziemy otrzymywali informacje tylko o połączeniach z ich udziałem.


 

 

 

 

 
 

ZDALNA KONTROLA
Zainstalowane oprogramowanie SpyPhone można kontrolować zdalnie z numeru nadzorującego lub platformy.
 

Funkcje telefonu monitorowanego mogą być włączane/wyłączane zdalnie przez wysyłanie specjalnych wiadomości SMS z komendami sterującymi z numeru nadzorującego lub poprzez panel sterujący na platformie.

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA O WYMIANIE KARTY SIM
Przesyłanie informacji o każdorazowej zmianie karty SIM.
 

Za każdym razem gdy użytkownik telefonu z zainstalowanym programem zmieni kartę SIM, użytkownik nadzorujący działanie programu zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość SMS lub platformę.

 

 

 

 

 
 

REINSTALACJA / PRZENOSZENIE
Program SpyPhone można przeinstalowywać/przenosić na inne telefony.
 

Program można w czasie trwania okresu licencji, na jaki został wykupiony, przeinstalowywać na tym samym lub innym telefonie. Musi on być jednak kompatybilny z oprogramowaniem i licencja może być aktywna tylko na jednym aparacie na raz. Liczba przeinstalowań jest zależna od rodzaju licencji.

 

 

 

 

 

 
 

POWER ON / POWER OFF
Oprogramowanie SpyPhone przesyła informacje o włączeniu i wyłączeniu monitorowanego urządzenia.
 

Każde włączenie i wyłączenie telefonu monitorowanego jest rejestrowane przez program SpyPhone. Informacja o tym za każdym razem wysyłana jest poprzez internet na serwer lub adres e-mail albo poprzez SMS na numer nadzorujący.

 

 


Przejdź do strony głównej
© Sklep SpyPhone Polska - Monitoring telefonu komórkowego |  Oprogramowanie sklepu: ShopGold.pl